Náklad jako zazděný ...

DEFEND

Defend Cargo

Defend partnerem preventivního projektu „Rok zabezpečení vozidel“

10.12.2010Defend partnerem preventivního projektu „Rok zabezpečení vozidel“

Soukromý bezpečnostní průmysl aktivně podporuje společný projekt Policie ČR a Ministerstva vnitra. Významné členské firmy Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. (AGA) se aktivně zapojily do preventivního projektu Policie České republiky, Ministerstva vnitra ČR, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. a České asociace pojišťoven „Rok zabezpečení vozidel“. 1. prosince se konala, v prostorách Autoklubu ČR, v Opletalově ulici v Praze 1, tisková konference.
Konferenci zahájil Ing. Jiří Dufek, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s., který mj. řekl: „Jedná se o unikátní projekt posledních let v oblasti prevence v České republice“. Jeho význam tkví, podle slov Ing. Dufka, především v tom, že se opět podařilo spojit síly Policie České republiky, odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, ČAP a významných zástupců soukromého sektoru v preventivním postupu proti majetkové kriminalitě, s důrazem na tíživou situaci v oblasti odcizení dvoustopých motorových vozidel.

Cílem projektu „Rok zabezpečení vozidel“ je podle slov Dufka „ještě intenzivněji komunikovat problémy vzrůstající autokriminality s motoristickou veřejností a po dobu 12-ti měsíců prostřednictvím našich členských firem a jejich bezpečnostních odborníků společně s policejními specialisty a preventisty ministerstva hledat optimální možnosti prevence a konkrétní kroky k zabezpečení motorových vozidel proti krádežím“.

AGA zastupuje zájmy bezpečnostních profesionálů v oblasti technických bezpečnostních služeb již téměř 20 let. Aktivní účast členských firem, společností Defend a Construct pro oblast mechanických zábranných prostředků, Jablotron pro oblast elektronických zabezpečovacích systémů, Sherlog a SVAgency pro oblast vyhledávacích systémů a společnosti Cebia pro oblast identifikačních systémů, zaštítila AGA svou vysokou profesionální i oborovou prestiží jako jeden z hlavních partnerů projektu „Rok zabezpečení vozidel“.

Od vyhlášení tohoto projektu se podařilo:

- vydat informačně preventivní brožuru,
- rozšířit obsahově internetové stránky www.rokzabezpecenivozidel.cz,
- zahájit přípravné práce na společných akcích pro občany,
- dohodnout výhodné podmínky pro společnou prezentaci v rámci bezpečnostních veletrhů v ČR v 2011,
- zahájit přípravné práce na společných akcích s městskými policiemi pro občany.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. (AGA) vznikla v roce 1991 jako občanské sdružení v oboru ochrany osob a majetku sdružující podnikatelskou obec poskytující služby v oblasti zabezpečovací techniky. Po dvaceti letech existence je významným partnerem Hospodářské komory ČR - autorizovaným živnostenským společenstvem, stala se hlavním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a odborným gestorem největších mezinárodních veletrhů v České republice v oboru. V mezinárodním měřítku je aktivním členem organizace EURALARM, sdružující jednotlivé národní asociace ze zemí Evropské unie a nadnárodní koncerny a členem sdružení ESBOC. Další své aktivity vyvíjí činností v mezinárodní normalizační organizaci CENELEC a má tak i jako spoluautor technických národních specifikací rozhodující vliv na zavádění evropských norem a technických specifikací do národní legislativy.

Za prvních osm měsíců roku 2010 Policie České republiky zaznamenala 8 241 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel a dalších 32 000 případů krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží jejich dílů. Proto byl v rámci 11. zasedání Poradního sboru situační prevence kriminality Ministerstva vnitra schválen a doporučen k realizaci projekt „Rok zabezpečení vozidel“s datem zahájení 1. října 2010 po celý následující rok.


zpět

DEFEND in Deutsch Rusky English Česká verze zvolte jazyk

 
zvolte zabezpečení vozu
© 2006 DEFEND  Telefon/Phone: 800 222 900